Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
03.03.2023 Без коментарів Новини admin 469 переглядів

_____01.03.2023_р._________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на Довкілля

автоматично генерується програмними засобами

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається об’єктом господарювання)

____202322810409__________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності (автоматично

генерується програмними засобами ведення Єдиного

реєстру з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілляБасейнове управління водних ресурсів річки Тиса, ЄДРПОУ  01037057

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

  1. Інформація про суб’єкта господарювання.

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Словʼянська Набережна, 5, тел./факс: 0312646191.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність передбачає «Будівництво регулюючої споруди на р.Уж в м.Ужгород, Закарпатської області». І-ша черга будівництва, з метою підтримання сталого рівня води в маловодний період в ріці Уж та з метою покращення санітарно-екологічного стану річки в цілому.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво регулюючої споруди руслового типу у вигляді високоманеврової низьконапірної комбінованої греблі  із поверхневим сегментним затвором та опускним металевим клапаном (в т.ч. рибопропускна споруда; донний шлюз-регулятор; будівля оператора).

Впровадження протиерозійних та протипаводкових заходів (берегоукріплення та протипаводкові заходи).

Технічна альтернатива 2.

Будівництво регулюючої споруди у вигляді низькоманеврової комбінованої греблі – споруда з наливною частиною (в т.ч. рибопропускна споруда; донний шлюз-регулятор; будівля оператора). Матеріал надувної частини: хлоропреновий каучук з армуванням товщиною 8 мм, заповнення наливної частини – вода.

Впровадження протиерозійних та протипаводкових заходів (берегоукріплення та протипаводкові заходи).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

територіальна альтернатива 1.  Місцем планованої діяльності є землі водного фонду (в т.ч. для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), розташовані в межах міста Ужгород, Закарпатської області (Створ регулюючої споруди планується розмістити на р. Уж, на відстані 60 м вище за течією, від підвісного пішохідного мостика через р.Уж в м. Ужгород (вул. Гленца).

територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки запроектовані заходи з обводнення розповсюджуються на р.Уж у межах м.Ужгород (Протокол №11 Техради БУВР Тиси від 19.10.22р.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Очікується позитивний соціально-економічний вплив від будівництва регулюючої споруди  на р. Уж, а саме:

  • підвищенні ступеню захисту від підтоплення та затоплення;
  • покращенні мікрокліматичних умов даної території за рахунок підвищення рівня води у руслі р. Уж у маловодний період (меженних рівнів);
  • збільшенні туристично-рекреаційного потенціалу міста;
  • залучення значних інвестицій в економіку громади міста Ужгород (в т.ч. планується залучення грантових коштів ЄС);
  • створення умов для вилову засмічення чи забруднення р. Уж в межах міста Ужгород;
  • створення нових робочих місць під час будівництва та у подальшому в частині рекреаційних послуг;
  • стабілізацію водності річки на даній ділянці – покращення санітарно-екологічного стану ріки в цілому.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність передбачає будівництво регулюючої споруди на р.Уж у м.Ужгород з метою обводнення території під час маловодних періодів та заходів із захисту території міста від затоплення.

Межі проєкту по р. Уж: між автодорожнім мостом по вул. Анкудінова та підвісним пішохідним мостом (район Боздоського парку) орієнтовна довжина 4,5 км.

Заходи зазначеної планованої діяльності по будівництву гідровузла підпірних споруд на р.Уж передбачають будівництво регулюючої споруди, до складу якої входять: низьконапірна гребляіз поверхневим сегментним затвором з опускним клапаном; рибопропускна споруда; донний шлюз-регулятор. Створ регулюючої споруди планується розмістити на р. Уж, на відстані 60 м вище за течією, від підвісного пішохідного мостика через р.Уж в м. Ужгород (вул. Гленца). Підпір води у верхньому б’єфі, що утворюється від підпірної споруди на р. Уж, повинен поширюватись орієнтовно на 1,8 км вище по течії. Будівлю оператора гідроспоруди планується розмістити – на правому березі (біля Студентської наб.).

Берегоукріплювальні (протиерозійні) та протипаводкові заходи  ділянки впливу включають укріплення лівого та правого берегів р. Уж із поєднанням пішохідної доріжки, по загальній довжині 5,6 км; реконструкцію та ремонт існуючого кріплення, набережної, тощо.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання вимог Водного кодексу України та Земельного кодексу України, чинного законодавства України. Враховуються гідрологічні розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних нормативних документів.

На всіх етапах реалізації проектні рішення повинні здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимог ЗУ «Про охорону земель»; ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»; ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

Щодо технічної альтернативи 1:

Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р.Уж. Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України. Режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об’єктів.

Забороняється проводити усі види механізованих робіт в період заборони на вилов риби (нерест), строки заборони на вилов риби у період нересту встановлюється щорічно органами рибоохорони. Не допускається потрапляння паливно-мастильних матеріалів у воду, а також на ґрунти. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, будуть локалізовані з наступним централізованим вивезенням.

Щодо технічної альтернативи 2: аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання обмежень прибережної захисної смуги ріки Уж.

Щодо територіальної альтернативи 2: аналогічно до територіальної альтернативи 1.

7. Необхідна еколого–інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Еколого-інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: польове обстеження; інженерно-геодезичні, геологічні та гідрологічні вишукування; виготовлення ПКД та звіту із ОВД.

Захист території передбачає: дотримання технології, що передбачена проектом при будівництві регулюючої споруди та ін. споруд; виконання робіт з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища; охорона землі від забруднення відходами будівництва; охорона вод (в т.ч. ґрунтових і поверхневих).

Щодо технічної альтернативи 2:  аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Заходи по еколого-інженерній підготовці будівництва регулюючої споруди на р.Уж у межах м.Ужгород з метою обводнення території під час маловодних періодів та заходи із захисту території міста від затоплення будуть здійснюватися  на ділянках русла та заплави р. Уж на землях Водного фонду у прибережній захисні смузі  у адміністративних межах м. Ужгород, Закарпатської обл..

Щодо територіальної альтернативи 2: аналогічно до територіальної альтернативи 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:

На стадії проведення планованих робіт розглянути ймовірний наступний вплив:

повітряне середовище – тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки в період проведення будівельних робіт в межах русла та заплави р. Уж буде нетривалим, концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні показники;

водне середовище – основний вплив на водне середовище пов’язаний із підйомом рівня води у верхньому б’єфі. Такий вплив є позитивним у маловодні періоди. При наявності прогнозу паводку передбачено режим завчасного скидання рівня, опускання затворів нижче побутових рівнів води та безперешкодний пропуск паводкових вод через водорегулюючу споруду.

геологічне середовище – структурних і екологічних змін в геологічному середовищі не відбудеться;

ґрунти – відсутній;

рослинний світ і тваринний світ – негативний вплив для позаводної фауни не очікується, щодо впливу на іхтіофауну, то спорудження водорегулюючої споруди у цьому місці могло б спричинити формування частково ізольованих фрагментів русел, з яких була б ускладнена міграція риб. Однак, завдяки запланованому у проекті спорудженню ефективного рибоходу, а також можливостям регулювання по висоті водорегулюючої споруди та переливу через неї, така проблема повністю усувається. Якість води в річці оцінюється переважно як задовільна.  Штатна діяльність водорегулюючої споруди не передбачає додаткового принесення хімічного чи біологічного забруднення.

При виконанні будівельних робіт передбачається врахування сезонних та біологічних особливостей життєдіяльності водних живих ресурсів – обов’язкове припинення робіт на нерестовий період. Компенсація збитку іхтіофауні р. Уж внаслідок  проведення робіт в руслі буде проведена у комплексному підході. У першу чергу, зазначається два основних напрямки: відшкодування збитків; після завершення робіт – зариблення р. Уж молоддю основних видів риб.

природно-заповідний фонд – планована діяльність не передбачає проведення робіт на об’єктах природно-заповідного фонду;

соціальне середовищевплив на соціальне середовище очікується позитивний. Жодних  соціальних конфліктів, викликаних виконанням заходів планованої діяльності, не очікується. Жодна частина забудови міста не затоплюється, земельні ділянки у місцевих жителів не вилучаються, якість земель не погіршується. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря очікується тільки на етапі будівництва. Максимальні рівні шуму менші від допустимих нормативів, як для денної, так і нічної пори доби. Шкідливих впливів на здоров’я жителів від планованої діяльності не очікується.

техногенне середовище – вплив відсутній.

Щодо технічної альтернативи 2: аналогічні як для технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Заходи з будівництва регулюючої споруди на річці Уж у межах м. Ужгород з метою обводнення території під час маловодних періодів та заходи із захисту території міста від затоплення будуть здійснюватися на ділянках русла та заплави р. Уж на землях Водного фонду у прибережній захисній смузі у адміністративних межах міста Ужгород, Закарпатської області. 

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 10, частина 3 стаття 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України  з  метою  запобігання  поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт / дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органами Державної інспекції архітектури та містобудування України, органами місцевого самоврядування / органами виконавчої влади

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс (0312) 61-67-01, E-mail:central@ecozakarpat.gov.ua , контактна особа: Урись Ігор Омелянович.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)

Поділитись:

Прокоментуйте

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *