Розподіл завдань під час впровадження Проєкту

Проєкт буде заснований на 4 критеріях співпраці:

  • Спільна розробка Проєкту: заявка була спільно підготовлена та погоджена між партнерами з України та Словаччини;
  • Спільна реалізація Проєкту: Україна та Словаччина покращать базу даних для басейну р. Уж, а також розроблять спільні плани зі зменшення паводкових ризиків. Словаччина як країна-член ЄС обмінюватиметься досвідом щодо впровадження Паводкової Директиви.
  • Спільна діяльність з підбору кадрів: буде створено спільну Проєктну групу за участі експертів усіх партнерів.
  • Спільне фінансування: всі партнери забезпечать фінансовий внесок у реалізацію заходів Проєкту.

БУВР Тиси бере на себе завдання, пов’язані з виявленням ризиків паводків та проблем дефіциту води на території проєкту, встановлює цілі щодо зниження ризику та найоптимальніше поєднання дій для досягнення цих завдань; залучає партнерів до спільного збору та картографування даних, планування управління ризиками паводків тощо.В якості Головного Бенефіціара БУВР Тиси організує інформаційні заходи, звіти, координаційні збори, гарантуватиме надійне фінансове управління фондами проєкту та підтримуватиме регулярні контакти з партнерами.

Словацьке водогосподарське підприємство проводитиме збір необхідних даних про підвідомчу територію (структуру, рівень води та пропускну здатність), створення бази даних ГІС, спільну розробку кривої вільної поверхні води, спільне картографування та планування управління паводковими ризиками, управління проєктом та комунікацію.

Ужгородське міжрайонне управління водного господарства буде відповідати за спільні топогеодезичні дослідження на річці Уж та його притоках, внесення даних до бази даних ГІС, гармонізацію розрахункового рівня паводку, залучення місцевих громад та муніципалітетів, а також поширення результатів проєкту.

Ужгородська міська рада буде координувати проведення спільних консультацій та публікації до міської карти паводкових ризиків, її законодавчу інтеграцію до генерального плану міста та забезпечить інформаційну кампанію щодо регулювання розробки проєктної документації. ГО «ЕКОСФЕРА» забезпечить оцінку біорізноманіття в межах запланованого проєкту будівництва водорегулюючої споруди, підвищення обізнаності місцевої громадськості шляхом проведення екологічних кампаній про проєкт.

Поділитись: