Моделювання, картування затоплень та управління ризиками затоплення у басейні р.Уж

Басейн річки Уж є паводконебезпечною територією, схильною до формування частих і швидкоплинних паводків, трапляються в будь-який період року, формуючи швидке затоплення територій. Не раз вони приносили біду, втрачені життя та велику шкоду і окремим жителям, і економіці краю в цілому. Паводки є природнім явищем, на яке ми не здатні вплинути, але повинні навчитись управляти ними і жити з цим природнім явищем. Водне господарство у співпраці з іншими структурами та місцевими громадами при державній підтримці успішно провадило заходи з мінімізації збитків надзвичайних паводків на Закарпатті. Зокрема, після катастрофічного паводку 1998 року вдалося побудувати інженерні гідротехнічні споруди і захистити населення і територію при ще більш високому паводку 2001 року та в наступні роки. Важливою є узгоджена співпраця всіх задіяних у цьому процесі – водогосподарників, влади, служби з надзвичайних ситуацій, територіальних громад і окремих жителів.

У наш час бурхливого розвитку технологій, попередження шкоди від паводків піднялося на вищий щабель завдяки використанню сучасних геопросторових даних, комп’ютерного моделювання та інших інструментів просторового планування. У 2007 році Європейський Союз прийняв Директиву 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення (Паводкова Директива ЄС), яка використовує нові підходи для зменшення ризиків затоплення. Україна в минулому році отримала статус кандидата на членство в ЄС, і нас чекає впровадження європейських директив, зокрема про водні ресурси. Після укладання угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році, в Україні зроблені значні кроки для апроксимації європейського законодавства, в тому числі Паводкової директиви, розроблені національні методики для проведення оцінки ризиків затоплення, картування загроз і ризиків затоплення, порядок розроблення планів управління ризиками затоплення для окремих територій, які враховують вимоги європейської директиви. У проєкті FloodUZH вперше для басейну р.Уж розроблено карти загроз і ризиків затоплення за новими підходами згідно з національною методикою, а також розроблено План управління ризиками затоплення для міста Ужгород.

3 серпня 2023 року в приміщенні конференц-залу БУВР Тиси відбувся семінар з підвищення обізнаності громадськості щодо картування загроз для басейну р. Уж і ризиків для м. Ужгород, на якому розглядалися матеріали, напрацьовані в рамках впровадження проєкту FloodUZH.

У семінарі взяли участь представники Закарпатської військової обласної адміністрації, Ужгородської районної державної адміністрації, Ужгородської міської ради, територіальних громад басейну річки Уж, Ужгородського міжрайонного управління водного господарства, експерти проєкту.

Віктор Дуркот, начальник відділу експлуатації АІВС “Тиса” та ГІС, технічний експерт проєкту, інформував щодо проведеної роботи зі збору та отримання актуальних просторових та гідрометеорологічних даних, проведення аерофотозйомки за технологією Lidar, розробку ГІС бази даних проєкту та Цифрової моделі рельєфу. Ці дані високої точності були використані в повній мірі для завдань розробки двовимірної гідродинамічної моделі та картування ризиків затоплення у басейні р.Уж. Процес створення карт став одним з найважливіших у діяльності проєкту, а також технічно складним, тривалим і затратним за ресурсами.  Він включав отримання точних геопросторових даних, на основі лідарної аерофотозйомки,  ортофотопланів і цифрової моделі рельєфу, уточнення топогеодезичних та гідрологічних даних, побудову гідродинамічної моделі, картування зон затоплення, оцінку ризиків затоплення. Загалом вироблено біля тисячі карт масштабу 1:5000 і 1:25000. Також, розраховано вплив проєктованих акумулюючих ємностей у басейні р.Уж на проходження паводків. Якщо всі ці ємності побудувати, то вплив на держкордоні буде відчутним, витрати паводку можна зменшити на 25%.

 Олексій Ярошевич, національний експерт Міжнародної комісії із захисту річки Дунай, фахівець з впровадження європейського водного законодавства, представив учасникам План управління ризиками затоплення для міста Ужгород і програму заходів для зменшення ризиків затоплення.

Наприкінці семінару представникам територіальних громад були передані картографічні матеріали та документи в паперовому вигляді та на електронному носії, розроблені в рамках проєкту. Як відзначив начальник БУВР Тиси, керівник проєкту Олег Кисіль, територіальні громади повинні володіти належною інформацією щодо прогнозованих масштабів та наслідків негативних явищ аби вживати необхідні та ефективні заходи по захисту від затоплення на місцях. Неодноразово доведено історією, що підготовка не буває занадто завчасною, тим паче в умовах екстремальних погодних явищ. Саме тому, в Закарпатській області, чи не одній з найперших в Україні, виконано роботу з моделювання та картування загроз затоплень з цільовою територією басейну р. Уж.

Поділитись: